Friese Volkslied

De Friezen voelen zich trots bij het horen van het friese volkslied

De tekst van het Frysk Folksliet (Fries Volkslied) is De âlde Friezen (De oude Friezen) van de Grouster dokter-schrijver dr. Eeltsje Halbertsma. De nu gangbare versie is een verkorte bewerking daarvan door Jacobus van Loon uit 1876.

De melodie van het lied is die van het Duitse Vom hoh’n Olymp herab, geschreven door Heinrich Schnoor. De tekst van De âlde Friezen verscheen het eerst in de tweede druk van De Lapekoer fen Gabe Skroor (De lappenmand van Gabe Snijder), in 1829. Halbertsma geeft daarin niet aan dat De Âlde Friezen een lied moet zijn, maar de tekst past vrij goed op de melodie van Heinrich Schnoor, en vermoedelijk heeft Halbertsma die melodie in zijn Heidelbergse studententijd ook wel leren kennen. Of Halbertsma in eigen kring heeft laten weten dat de tekst op die melodie gezongen kon worden is onbekend.

Nadat de tekst in 1875 bij een herdenking van Eeltsje Halbertsma op die melodie gezongen was, werd het lied, mede op aandringen van Pieter Jelles Troelstra, dat jaar nog door het Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse tot Fries volkslied bestempeld. Het jaar daarop werd het in It Lieteboek (Het liedboek) gepubliceerd, in een verkorte bewerking van redacteur Jacobus van Loon. Sindsdien fungeert het lied, meestal in de versie van Van Loon, als Fries volkslied.Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,

Liedtekst volkslied

En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Refrein:

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

Refrein

Fan bûgjen frjemd, bleau by ’t âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Refrein

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders great!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!

Refrein

Cultuur in Friesland

De Friezen staan bekend als een trots volk, en dat is niet voor niets! Ze hebben namelijk een rijke cultuur waar ze trots op mogen zijn. Een eigen erkende taal, volkslied, wapen en de bekende Friese vlag maken deze provincie uniek. Wil jij meer ontdekken over wat Friesland heeft gevormd tot wat het nu is? Er zijn in de provincie verschillende mogelijkheden om de rijke cultuur van Friesland te ontdekken!

Typisch Fries

Friesland is uniek in haar dingen, zo heeft het een eigen taal, volkslied, wapen en zeer herkenbare vlag! In Friesland spreekt men Fries, een taal die inmiddels meer dan 1500 jaar oud is. Het is een officieel erkende tweede rijkstaal van Nederland. Van de inwoners spreekt 74% Fries. Hier hoort uiteraard ook een Fries volkslied bij, welke trots tijdens huldigingen en speciale gelegenheden wordt gezongen. En wie kent niet het pompeblêd, een soort van hart op de vlag van Friesland? Het pompeblêd waarvan er zeven op de vlag staan kenmerkt het blad van een waterlelie en staat voor de vrije Zeven Friese Zeelanden uit de Middeleeuwen. Dit waren zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser in Duitsland.

Friese Sporten

Wie niet uit Friesland komt heeft misschien nog nooit gehoord van Skûtsjesilen, Fierljeppen en kaatsen maar deze sporten zijn ontzettend populair in de provincie. Zo is Friesland in de zomer in de ban van het skûtsjesilen, een strijd tussen oude vrachtschepen op het Friese water. Naast de skûtsjes wordt de polsstok ook als transportmiddel gebruikt in wedstrijden, beter bekend als Fierljeppen. Met een polsstok zo ver mogelijk over een sloot springen is het doel van deze sport. Inmiddels is deze sport onder honderden mensen zeer populair en geliefd en kun je wedstrijden bijwonen in Burgum, Buitenpost, It Heidenskip, IJlst, Joure en Winsum. Dit is zeker de moeite waard! Kaatsen is een typische volkssport, welke in de 16e eeuw werd geïntroduceerd door dijkwerkers in Friesland. Kaatsen is een balspel waarbij twee teams van elk drie spelers tegen elkaar strijden door middel van het elkaar toespelen van een bal. De belangrijkste wedstrijd voor het kaatsen is de P.C en wordt jaarlijks bijgewoond door zo’n 13.000 bezoekers. Eén tip: zoek eerst de spelregels even op zodat je het spel goed kunt volgen!

shopping leeuwarden

Leeuwarden is een echte winkelstad.Een stad met heerlijke terrassen langs de grachten.
Of u nu wilt winkelen in de historische binnenstad of uw aankoop doet aan een van de winkelpleinen in de stad. In Leeuwarden kunt u voor iedere aankoop terecht. Supermarkten, woonboulevards, maar ook gezellige winkeltjes omringt door de leukste horeca.

cultuur in leeuwarden

Cultuur in Leeuwarden

Wist u dat Leeuwarden van oudsher een hofstad is? Het Nassauverleden van Leeuwarden is nog goed terug te zien in de stad. Niet alleen door de aanwezigheid van het Paleis het Stadhouderlijkhof, maar ook door het Keramiekmuseum Princessehof en het oude koetshuis.

Leeuwarden is een stad met een rijke historie, een stad die u moet ontdekken. Leeuwarden biedt een divers aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Zo is het grootste provinciale museum van Nederland; het Fries Museum in Leeuwarden gevestigd. Maar Leeuwarden kent ook vele kunstgalerieën. Met recht mag Leeuwarden zich de schatkamer van de Friese Cultuur genoemd.